Winnsboro High School — Bell Schedules

Regular Schedule--A Lunch
Description / Section Start Time End Time Length
Tutorials 7:35 AM 8:00 AM 25 min
First Block 8:05 AM 9:10 AM 65 min
Second Block 9:15 AM 10:20 AM 65 min
Third Block 10:25 AM 11:30 AM 65 min
Lunch 11:30 AM 12:00 PM 30 min
Fourth Block 12:05 PM 1:10 PM 65 min
Fifth Block 1:15 PM 2:15 PM 60 min
Sixth Block 2:20 PM 3:20 PM 60 min
Tutorials 3:20 PM 3:45 PM 25 min
Regular Schedule--B Lunch
Description / Section Start Time End Time Length
Tutorials 7:35 AM 8:00 AM 25 min
First Block 8:05 AM 9:10 AM 65 min
Second Block 9:15 AM 10:20 AM 65 min
Third Block 10:25 AM 11:30 AM 65 min
Fourth Block 11:35 AM 12:40 PM 65 min
Lunch 12:40 PM 1:10 PM 30 min
Fifth Block 1:15 PM 2:15 PM 60 min
Sixth Block 2:20 PM 3:20 PM 60 min
Tutorials 3:20 PM 3:45 PM 25 min
Pep Rally Schedule--A Lunch
Description / Section Start Time End Time Length
Tutorials 7:35 AM 8:00 AM 25 min
First Block 8:05 AM 9:05 AM 60 min
Second Block 9:10 AM 10:05 AM 55 min
Third Block 10:10 AM 11:05 AM 55 min
Lunch 11:05 AM 11:35 AM 30 min
Fourth Block 11:40 AM 12:35 PM 55 min
Fifth Block 12:40 PM 1:35 PM 55 min
Sixth Block 1:40 PM 2:40 PM 60 min
Pep Rally 2:45 PM 3:20 PM 35 min
Pep Rally Schedule--B Lunch
Description / Section Start Time End Time Length
Tutorials 7:35 AM 8:00 AM 25 min
First Block 8:05 AM 9:05 AM 60 min
Second Block 9:10 AM 10:05 AM 55 min
Third Block 10:10 AM 11:05 AM 55 min
Fourth Block 11:10 AM 12:05 PM 55 min
Lunch 12:05 PM 12:35 PM 30 min
Fifth Block 12:40 PM 1:35 PM 55 min
Sixth Block 1:40 PM 2:40 PM 60 min
Pep Rally 2:45 PM 3:20 PM 35 min
Assembly Schedule--A Lunch
Description / Section Start Time End Time Length
Tutorials 7:35 AM 8:00 AM 25 min
Assembly 8:05 AM 8:45 AM 40 min
First Block 8:45 AM 9:45 AM 60 min
Second Block 9:50 AM 10:50 AM 60 min
Third Block 10:55 AM 11:50 AM 55 min
Lunch 11:50 AM 12:20 PM 30 min
Fourth Block 12:25 PM 1:20 PM 55 min
Fifth Block 1:25 PM 2:20 PM 55 min
Sixth Block 2:25 PM 3:20 PM 55 min
Tutorials 3:20 PM 3:45 PM 25 min
Assembly Schedule--B Lunch
Description / Section Start Time End Time Length
Tutorials 7:35 AM 8:00 AM 25 min
Assembly 8:05 AM 8:45 AM 40 min
First Block 8:45 AM 9:45 AM 60 min
Second Block 9:50 AM 10:50 AM 60 min
Third Block 10:55 AM 11:50 AM 55 min
Fourth Block 11:55 AM 12:50 PM 55 min
Lunch 12:50 PM 1:20 PM 30 min
Fifth Block 1:25 PM 2:20 PM 55 min
Sixth Block 2:25 PM 3:20 PM 55 min
Tutorials 3:20 PM 3:45 PM 25 min
Winnsboro High School - 409 Newsome St., Winnsboro, TX 75494 - Phone: (903) 342-3641 - Fax: (903) 342-3645